Przyczyny alkoholizmu – Jak powstaje choroba alkoholowa?

Chociaż choroba alkoholowa i jej przykre skutki są w świadomości społecznej na wysokim poziomie, to jednak wciąż wpadamy w pułapkę nałogu. Leczenie alkoholizmu jest powszechne, ponieważ przyczyny uzależnienia od alkoholu nie dają spektakularnych znaków. Czynniki biologiczne i psychiczne oddziałują na człowieka stopniowo, aż w końcu trudno jest znaleźć granicę pomiędzy rekreacyjnym sięganiem po alkohol, a uzależnieniem. Z tego artykułu dowiesz się wszystkiego, co musisz wiedzieć o rozwoju alkoholizmu, a wiedza ta pozwoli na zapobieganie kryzysowym sytuacjom, w których odwyk i terapia stają się jedyną szansą na powrót do życia w trzeźwości.

Przyczyny alkoholizmu

Przyczyny alkoholizmu – Jak powstaje choroba alkoholowa?

Znając przyczyny uzależnienia od alkoholu, specjaliści mogą też odpowiednio dobrać metodę leczenia. Jakie są więc najważniejsze czynniki, które wywołują nadmierną chęć sięgnięcia po alkohol? Podstawowa klasyfikacja dzieli je na czynniki:

  • społeczne,
  • psychologiczne,
  • biologiczne
  • duchowe.

Przyczyny społeczne

W Polsce podstawowe przyczyny uzależnienia od alkoholu leżą przede wszystkim w kulturze i obyczajowości. Coraz częściej uroczystości rodzinne i firmowe uwzględniają alkohol w menu. Dzieje się tak nawet w przypadku imprez dziecięcych, w których, choć po alkohol sięgają tylko dorośli, to jednak najmłodsi uczestnicy obserwują i wyciągają wnioski. Przyjmują alkohol za normę i w przyszłości zaczynają postępować według utartych wzorców.

Przyczyny psychologiczne

Czym charakteryzują się psychologiczne przyczyny uzależnienia od alkoholu? Ich kwestia jest bardzo indywidualna, jednak najczęściej mają swój początek już w okresie dojrzewania. Nastolatkowie odkrywają pozornie pozytywny wpływ alkoholu, który poprawia nastrój, dodaje odwagi i umożliwia przełamywanie lodów z innymi ludźmi. Nie zauważają, że alkohol daje zafałszowany obraz rzeczywistości. Utrzymywanie tego pierwszego myślenia wśród dorastających kobiet i mężczyzn, może prowadzić do nałogu.

Przyczyny biologiczne

Nie istnieją badania, które wskazywałyby na istnienie genu odpowiedzialnego za uzależnienie od alkoholu. Są jednak pewne predyspozycje genetyczne, które mogą przyspieszyć przekroczenie granicy i wejście w nałóg. Jeśli chcemy wiedzieć jak powstaje uzależnienie, musimy spojrzeć na człowieka wieloaspektowo. W drodze do uzależnienia nie bez znaczenia są płeć, wiek i indywidualna budowa biochemiczna. To ona w dużej mierze decyduje o tym, że reakcje na alkohol są wśród ludzi tak odmienne.

Przyczyny duchowe

Ostatnią grupą przyczyn uzależnienia od alkoholu są czynniki duchowe. Zadawanie egzystencjalnych pytań i poszukiwanie sensu życia, może prowadzić do załamania i potrzeby znalezienia ulgi, którą ma dać właśnie alkohol. Na duchowość składają się między innymi: idee, normy moralne, relacja ze sobą i z innymi ludźmi, a także zdolność do przeżywania szczęścia, miłości i przyjaźni. Jeśli sfera duchowa nie będzie uporządkowana, ryzyko wejścia w nałóg zdecydowanie wzrośnie.

Skuteczna pomoc w leczeniu uzależnienia

Tak jak wspomniano wyżej – rozpoznanie i zrozumienie przyczyn uzależnienia, daje wykwalifikowanemu personelowi wiedzę, dzięki której można zaproponować odpowiednie działania lecznicze. Dla niektórych pacjentów wystarczającymi narzędziami będzie wszywka alkoholowa połączona z terapią grupową – dla innych indywidualna terapia bez kontaktu z rodziną i znajomymi. Przełomowym momentem jest zwykle odtrucie alkoholowe. Może ono pociągnąć za sobą decyzje o dalszych działaniach odwykowych. Odtrucie alkoholowe w Warszawie i okolicy przeprowadzane jest przez nasz zespół także w miejscu zamieszkania, w obecności bliskich. W przypadku pytań lub w nagłej potrzebie skorzystania z usług, zapraszamy do kontaktu.

Zadzwoń do nas. Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Pomagamy w leczeniu uzależnień alkoholowych.

Zadzwoń
Dojazd