Czym jest detoks

Alkoholizm jest chorobą przewlekłą. Podobnie jak w innych chorobach przewlekłych, nieleczony alkoholizm może mieć poważne, zagrażające życiu skutki. Na szczęście istnieją skuteczne programy leczenia alkoholizmu. Choć niektóre programy leczenia alkoholizmu różnią się, to jednak maja mają pewne istotne elementy. Poniżej przybliżymy czym jest detoksykacja alkoholowa popularnie zwana detoksem lub odtruciem alkoholowym.

Detoks leki w kroplówce w leczeniu zespołu abstynencyjnego czyli odtrucie alkoholowe.
Detoks Leki używane, aby pomóc zachować trzeźwość

Detoksykacja alkoholowa jest ważnym wstępnym etapem w leczeniu alkoholizmu. Jest wykonywana pod nadzorem lekarza w okresie odstawienia alkoholu. W tym okresie, lekarz podaje leki, aby kontrolować objawy abstynencyjne, a osoba odtruwana jest monitorowana w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa. Oprócz detoksykacji alkoholowej, osoba uzależniona otrzymuje zwykle również edukację na temat swojego problemu alkoholowego i sposobów leczenia.

Ponieważ objawy zespołu abstynencyjnego odstawienia alkoholu mogą być niebezpieczne często niezbędne jest Detox . Objawy zespołu abstynencyjnego mogą obejmować: poty, nudności, wymioty, drżenia, niepokój, podniecenie, niepokój, omamy, urojenia.
Nie każdy ma te wszystkie objawy, a stopień nasilenia może wahać się od łagodnego do ciężkiego. Zazwyczaj detoksykacja od alkoholu odbywa się w zwykłym oddziale medycznym szpitala lub wyspecjalizowanym ośrodku detoksykacyjnym odtrucia alkoholowe prowadzone są też w przychodni lub w domu pacjenta. Detoks który może trwać od kilku dni do ponad tygodnia, jest ważnym i koniecznym przygotowaniem do leczenia.

Szpitale lub kliniki specjalizujące się w leczeniu uzależnień po detoksykacji wdrażają terapię opartą na programie. Programy te oferują zarówno detox alkoholu i rehabilitację w warunkach szpitalnych taka złożona terapia prowadzona jest w wyspecjalizowanych jednostkach. Prowadzona jest też terapia alkoholika w trybie dziennym w przychodniach.

Istotna w terapii alkoholika jest edukacja na temat zaburzeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych. Często ludzie, którzy mają uzależnienia od substancji takich jak alkohol są w stanie zaprzeczenia, uważając ich picie jest normalne. W celu przejścia do trzeźwości, muszą zmierzyć się z faktem, że mają problem z alkoholem i uznać niebezpieczeństwa z tym związane.

Trening umiejętności życiowych. Osoba uzależniona od alkoholu potrzebuje szkoleń w takich obszarach jak: zarządzanie gniewem, radzenie sobie ze stresem lub frustracją. Umiejętności zatrudnienia; ustalanie celów; spędzania wolnego czasu; rozwijanie umiejętności społecznych i komunikacyjnych; i zarządzaniu czasem i pieniędzmi. Trening zapobiegania nawrotom. Ważne jest, że osoba, wychodząca z alkoholizmu nauczyła się rozpoznawać sytuacje, które mogą wywołać nawrót choroby i jak ich uniknąć.

Większość programów rehabilitacji alkoholowej wymaga od uczestników po zakończeniu programu detoksykacja alkoholowa, przyłączenia się do grupy samopomocy np. Anonimowych Alkoholików, aby pomóc pozostać dalszym ciągu na ścieżce trzeźwości.

Większość alkoholików zna lub zetknęła się z programem 12-kroków Anonimowych Alkoholików, która to metoda odniosła ogromny sukces w pomaganiu ludziom pozostaniu trzeźwymi. Ale są ludzie, którzy nie akceptują podejścia 12-kroków z różnych powodów, w tym jej duchowych czy religijnych podtekstów. Tak więc, większość programów rehabilitacyjnych wykorzystuje metody poznawcze, aby pomóc ludziom pozostać w trzeźwości.

 

Zadzwoń
Dojazd