Czy jest zachowana dyskrecja odtrucia

Lekarza obowiązuje tajemnica lekarska. Wszelkie zbierane podczas leczenia dane są tajne i prawo chroni w sposób szczególny dane pacjenta, dane dotyczące jego choroby i nałogów. Zwykle pacjent odtruwany potrzebuje leków na receptę. Na recepcie muszą się znaleźć imię, nazwisko, adres, pesel. Lekarz podczas odtrucia alkoholowego takie dane musi otrzymać od pacjenta.  Dane zebrane podczas odtrucia służą jedynie prowadzeniu dokumentacji medycznej, która musi być przechowywana zgodnie z prawem.

Odtrucie alkoholowe – anonimowość

Dane pacjenta w tym szczególnie osoby uzależnionej, są chronione w sposób szczególny:

  • Jedynie sąd w sprawach karnych może zwolnić lekarza z takiej tajemnicy.
  • Nie udostępnia się danych nawet najbliższym osobom z rodziny, chyba że pacjent wyraźnie i na piśmie sobie tego życzył.
  • Nie udostępnia się danych pracodawcy.
  • Nie udostępnia się danych policji.
  • Danych nie udostępnia się innym lekarzom
  • Dane są przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp osób niepowołanych.
  • Dokumentacja jest przechowywana 20 lat i potem niszczona.
Odtrucie alkoholowe – Czy dokumentacja medyczna jest bezpiecznie przechowywana

W Polsce jeszcze nie obowiązuje konieczność prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej. Nie prowadzimy dokumentacji elektronicznej a jedynie papierową.

Pacjent ma zawsze wgląd w swoją dokumentację.

Zadzwoń do nas. Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Pomagamy w leczeniu uzależnień alkoholowych.

Zadzwoń
Dojazd