Terapia alkoholika

Leczenie alkoholizmu jest działaniem kompleksowym. Alkoholizm jest chorobą przewlekłą. Podobnie jak w innych chorobach przewlekłych, nieleczony alkoholizm może mieć poważne i zagrażające życiu skutki. Na szczęście istnieją skuteczne programy leczenia alkoholizmu. Choć niektóre programy terapii alkoholika różnią się, to jednak mają pewne istotne elementy. Poniżej przybliżymy czym jest detoksykacja alkoholowa popularnie zwana detoksem lub odtruciem alkoholowym. Przybliżymy też pojęcie terapii alkoholika.

Alkoholizm jest chorobą przewlekłą. Podobnie jak w innych chorobach przewlekłych, nieleczony alkoholizm może mieć poważne, zagrażające życiu skutki.

Alkoholizm , czym jest detoks czyli odtrucie alkoholowe?

Detoksykacja alkoholowa jest ważnym wstępnym etapem w leczeniu alkoholizmu.Wykonywana pod nadzorem lekarza w okresie odstawienia alkoholu. W tym okresie lekarz podaje leki, aby kontrolować objawy abstynencyjne. Osoba odtruwana jest monitorowana w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa. Oprócz detoksykacji alkoholowej osoba uzależniona otrzymuje zwykle również edukację na temat swojego problemu alkoholowego i sposobów leczenia.
Ponieważ objawy zespołu abstynencyjnego odstawienia alkoholu mogą być niebezpieczne, często niezbędne jest odtrucie alkoholowe.

Objawy zespołu abstynencyjnego:

 • poty,
 • nudności,
 • wymioty,
 • drżenia,
 • niepokój,
 • podniecenie,
 • omamy,
 • urojenia.

Nie każdy alkoholik ma te wszystkie objawy, a stopień nasilenia może wahać się od łagodnego do ciężkiego. Zazwyczaj detoksykacja od alkoholu odbywa się w zwykłym oddziale medycznym szpitala lub wyspecjalizowanym ośrodku detoksykacyjnym. Odtrucia alkoholowe prowadzone są też w przychodni lub w domu pacjenta. Detoks który może trwać od kilku dni do ponad tygodnia jest ważnym i koniecznym przygotowaniem do terapia alkoholika.
Szpitale lub kliniki specjalizujące się w leczeniu uzależnień po detoksykacji wdrażają terapię opartą na programie dwunastu kroków. Oferują one zarówno detoks alkoholu jak i rehabilitację w warunkach szpitalnych. Taka złożona terapia stosowana jest w wyspecjalizowanych jednostkach. Prowadzona jest też terapia alkoholika w trybie dziennym w przychodniach.
Terapia alkoholika to edukacja na temat zaburzeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych. Często ludzie, którzy mają uzależnienia od substancji takich jak alkohol są w stanie zaprzeczenia, uważają, że ich picie jest normalne. W celu przejścia do trzeźwości muszą zmierzyć się z faktem, że mają problem z alkoholem i uznać niebezpieczeństwa z tym związane.
Trening umiejętności życiowych.

Alkoholizm, Alkoholik przerywa picie
Alkoholizm, Trening umiejętności życiowych. Trening zapobiegania nawrotom. Jak pozostać w dalszym ciągu na ścieżce trzeźwości?
Alkoholizm – osoba uzależniona od alkoholu potrzebuje edukacji w takich obszarach jak:
 • zarządzanie gniewem;
 • radzenie sobie ze stresem lub frustracją;
 • umiejętność zatrudnienia;
 • ustalanie celów;
 • spędzania wolnego czasu;
 • rozwijania umiejętności społecznych i komunikacyjnych;
 • zarządzanie czasem i pieniędzmi;
 • trening zapobiegania nawrotom.

Ważne jest, że osoba, wychodząca z alkoholizmu nauczyła się rozpoznawać sytuacje, które mogą wywołać nawrót choroby i jak ich uniknąć.
Większość programów rehabilitacji alkoholowej wymaga od uczestników po ich zakończeniu przyłączenia się do grupy samopomocy np. Anonimowych Alkoholików, aby pomóc sobie pozostać dalszym ciągu na ścieżce trzeźwości.
Większość alkoholików zna lub zetknęła się z programem 12-kroków Anonimowych Alkoholików. Metoda ta odniosła ogromny sukces w pomaganiu ludziom pozostaniu trzeźwymi. Ale są ludzie, którzy nie akceptują podejścia 12-kroków z różnych powodów, w tym jej duchowych czy religijnych podtekstów. Tak więc większość programów rehabilitacyjnych wykorzystuje metody poznawcze, aby pomóc ludziom pozostać w trzeźwości.

Zadzwoń do nas. Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Pomagamy w leczeniu uzależnień alkoholowych.

Zadzwoń
Dojazd