Odtrucie alkoholowe – pierwszy krok ku trzeźwości

Choroba alkoholowa przebiega podstępnie. Kiedy wpadniesz w szpony nałogu masz już tylko jedną drogę ucieczki – radykalną rezygnację ze spożywania alkoholu. Skutecznym pierwszym krokiem w stronę trzeźwości jest odtrucie alkoholowe.

Co to jest odtrucie alkoholowe?

Odtrucie alkoholowe jest to terapia pozwalająca na przerwanie ciągu alkoholowego. Stanowi część długiego procesu terapeutycznego, który kontynuowany jest w formie psychoterapii i powinien być wzmocniony uczestnictwem w terapeutycznych grupach wsparcia.

Skuteczne odstawienie alkoholu przez pacjenta uzależnionego wymaga przejścia całego procesu terapeutycznego. Chory traktuje spożywanie napojów alkoholowych jako remedium na wszelkie bolączki, problemy osobiste czy w pracy. W ten sposób spirala uzależnienia się stale nakręca, w wyniku czego problemy narastają, podobnie jak uzależnienie od alkoholu.

Detoks alkoholowy jest sposobem na szybkie odstawienie napojów alkoholowych, przerwanie ciągu alkoholowego i umożliwienie pacjentowi trzeźwe spojrzenie na problem, dzięki czemu może podjąć trudną decyzję o rozpoczęciu leczenia.

Detoksykacja przeprowadzana jest w celu oczyszczenia organizmu z substancji szkodliwych. Może być prowadzona w domu pacjenta oraz w warunkach szpitalnych – ostateczną decyzję o miejscu przebiegu detoksu podejmuje lekarz na podstawie przeprowadzonych badań i wywiadu lekarskiego.

Jak przebiega detoks alkoholowy w domu?

Decyzja o przeprowadzeniu odtrucia alkoholowego w domu pociąga za sobą szereg pozytywnych aspektów dla pacjenta. Zapewnia mu przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa, dzięki czemu chory nie odczuwa dodatkowych psychicznych obciążeń, co wpływa na ograniczenie możliwości wystąpienia lęków i stresu związanego z zabiegiem.

Detoks w domu u pacjenta przeprowadzany jest przez doświadczonego lekarza, który przez cały czas wykonywania zabiegu monitoruje funkcje życiowe chorego dbając o jego bezpieczeństwo. Jest to o tyle ważne, że zdarza się, iż w trakcie prowadzonych czynności pogarsza się stan zdrowia chorego, nasilają się skutki zespołu abstynenckiego. Lekarz w sytuacji, kiedy pojawiają się silne halucynacje wzrokowe, słuchowe i dotykowe, podczas których pacjent traci kontakt z rzeczywistością (tak zwana mamica alkoholowa), powinien zaordynować hospitalizację.

Detoksykacja alkoholowa następuje poprzez dożylne podanie choremu leków i płynów nawadniających wzbogaconych glukozą i witaminą B6. Dodatkowo choremu podaje się leki przeciwwymiotne oraz te zmniejszające napięcie mięśniowe,  zapobiegające padaczce i leki przeciwlękowe. Jeśli dodatkowo u pacjenta zdiagnozowano majaczenie alkoholowe lekarz ordynuje leki zabezpieczające przed powstaniem halucynozy.

Do przeprowadzenia odtrucia alkoholowego w warunkach domowych potrzebne jest wygodne łóżko lub fotel, w którym pacjent będzie mógł się zdrzemnąć w trakcie zabiegu – leki uspokajające i obniżające napięcie mięśni wpływają relaksująco i pacjenci, często wycieńczeni nadmierną pobudliwością pojawiającą się w ciągu alkoholowym, zapadają w sen. Wskazane jest aby z pacjentem podczas i po zabiegu przebywała osoba bliska.

Detoks alkoholowy – to dopiero początek

Odtrucie alkoholowe przerywa ciąg. Pozwala szybko stanąć na nogi osobom uzależnionym i powrócić do realizowania codziennych zadań w domu czy pracy. Jednocześnie nie jest tożsame z wyleczeniem z nałogu. Jest sposobem na szybką i pełną regenerację organizmu. To jednak tylko pierwszy krok, który pozwala na podejmowanie świadomych decyzji prowadzących ku trzeźwości.

Po przeprowadzonej detoksykacji lekarz realizujący zabieg rozmawia z pacjentem i jego rodziną na temat dalszego postępowania terapeutycznego. Pierwszym krokiem jest zawsze przepisanie leków pozwalających na utrzymanie się w trzeźwości. Następnie lekarz sugeruje dalszy ciąg leczenia związany z terapią psychologiczną oraz udziałem w grupach wsparcia.

Bez wątpienia odtrucie alkoholowe jest szybką i skuteczną metodą powrotu do normalnego życia dla osób uzależnionych. Jednocześnie nie jest remedium na wszystkie bolączki. Co więcej, organizm wraz z liczbą przeprowadzanych detoksykacji, zaczyna na nie reagować coraz bardziej gwałtownie. Zatem terapii tej nie należy traktować jako sposobu na chwilową trzeźwość.

Zadzwoń do nas. Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Pomagamy w leczeniu uzależnień alkoholowych.

Zadzwoń
Dojazd