Objawy alkoholizmu

Objawy alkoholizmu w pierwszej fazie choroby są bardzo ciężkie do zidentyfikowania – niemal każdy z nas lubi miło spędzić czas w gronie bliskich lub znajomych, wypić lampkę wina, czy chłodne piwo w ciepły, letni dzień przy grillu. Mocno rozwinięta kultura picia, szczególnie w Polsce, prowadzi do częstego lekceważenia niepokojących sygnałów, które mogą przerodzić się w uzależnienie. Wiele osób błędnie kojarzy alkoholizm z środowiskami patologicznymi lub osobami w kryzysie bezdomności, jednak bardzo często dotyka on ludzi dobrze usytuowanych i odnoszących sukcesy. Szybkie tempo życia i niepewność jutra sprawiają, że nadużywanie alkoholu oraz innych używek, jest w naszym społeczeństwie coraz bardziej powszechne. Konieczne staje się odtrucie alkoholowe lub nawet zaszycie alkoholowe popularną wszywką Esperal.


Objawy uzależnienia od alkoholu

Objawy uzależnienia alkoholowego różnią się od siebie, w zależności od fazy, w której jest osoba chora. Problem ten dotyczy całego przekroju społeczeństwa, niezależnie od wieku, statusu społecznego, czy płci i kluczowe jest jak najszybsze zidentyfikowanie sygnałów ostrzegawczych. Wśród najczęściej występujących objawów wyróżniamy:

  • szukanie i tworzenie okazji do spożywania alkoholu,
  • picie w ukryciu,
  • upijanie się do nieprzytomności,
  • problemy z pamięcią,
  • zaniedbywanie obowiązków i relacji.

Alkoholizm łączy w sobie objawy psychiczne i fizyczne, które bardzo negatywnie wpływają na chorego i jego otoczenie. Szybka reakcja na pojawiające się oznaki uzależnienia, mogą ułatwić i skrócić proces leczenia, jednak najważniejsza jest wola samego chorego.

Wygląd alkoholika i sygnały ostrzegawcze

Czynniki, które powinny zwrócić naszą uwagę to przede wszystkim psychiczne objawy alkoholizmu takie jak apatia i brak energii, drażliwość, wahania nastroju, zaburzenia pamięci i koncentracji oraz nieracjonalność postrzegania rzeczywistości. Alkoholizm wpływa też mocno na kondycję fizyczną chorego, powodując drżenie mięśni, rozszerzenie źrenic oraz znaczne pogorszenie wyglądu spowodowane szybszym starzeniem się komórek.

Alkoholowe fazy picia alkoholu

Alkoholizm to choroba, która przebiega etapami – każdy z nich charakteryzują inne objawy. Wyróżnia się cztery fazy choroby alkoholowej: picie dla towarzystwa, faza ostrzegawcza, faza krytyczna i faza przewlekła.

Picie dla towarzystwa

Na tym etapie trudno stwierdzić, czy dana osoba ma problem z alkoholem. Sporadyczne spożywanie napojów wyskokowych nie stanowi zagrożenia, jednak moment, w którym sięgamy po alkohol nie dla przyjemności, ale w ramach radzenia sobie z problemami, jest już sygnałem ostrzegawczym, któremu warto się przyjrzeć. W pierwszej fazie zazwyczaj nie myśli się o tym, że picie alkoholu może doprowadzić do sytuacji, w której niezbędne będzie odtruwanie.

Faza ostrzegawcza

W fazie ostrzegawczej występuje już więcej objawów, które łatwiej zidentyfikować. Szukanie lub tworzenie okazji do picia alkoholu, picie w samotności, czy upijanie się do nieprzytomności, powinny niepokoić. Zmienia się zachowanie osoby pijącej – zaburzenia pamięci, lekkomyślność, czy wybuchowość to niektóre z sygnałów, które wskazują na początek rozwoju uzależnienia.

Faza krytyczna

Osoba uzależniona, będąca w fazie krytycznej, traci kontrolę nie tylko nad alkoholem, ale i nad całym swoim życiem. Alkoholizm wpływa na każdą sferę życia człowieka, odbija się na relacjach z innymi ludźmi, obowiązkach i odczuwaniu przyjemności. Na tym etapie występują takie objawy, jak agresja, usprawiedliwianie spożywania alkoholu przed samym sobą i innymi, pogorszenie stanu zdrowia, ciągi alkoholowe i drgawki. 

Faza przewlekła

Najbardziej niebezpieczny etap uzależnienia od alkoholu. Osoba chora zupełnie traci kontrolę nad sobą i swoim życiem. Pojawiają się coraz bardziej niepokojące objawy fizyczne, które mogą prowadzić nawet do śmierci. Kondycja psychiczna chorego również podupada – mogą pojawić się objawy depresyjne, psychozy, rozpad więzi z rodziną i znajomymi oraz otępienie.

Czy to już choroba? Nadużywanie alkoholu a alkoholizm

Nadużywanie alkoholu może, ale nie musi prowadzić do alkoholizmu. Mówimy o nim wtedy, kiedy dana osoba pije większe niż przeciętnie ilości napojów alkoholowych, ale nie traci kontroli nad sobą i swoim zachowaniem. Lekarze wyróżniają dwa rodzaje nadużywania alkoholu – picie ryzykowne i picie szkodliwe. W pierwszym wypadku, osoba nadużywająca alkoholu pije w sytuacjach nieodpowiednich, na przykład w pracy, w ciąży, czy  podczas spożywania leków, reagujących z alkoholem. Picie szkodliwe polega na spożywaniu nadmiernych ilości alkoholu, ale jeszcze bez występowania objawów psychicznych i fizycznych. Ze względu na to, że na wczesnym etapie uzależnienia trudno odróżnić od siebie objawy uzależnienia i nadużywania alkoholu, należy zachować czujność i uważnie obserwować zachowanie danej osoby. 

Leczenie alkoholizmu jest możliwe jeśli osoba chora podejmuje współpracę z lekarzem oraz terapeutą. Poprawa jakości życia chorego wymaga dużo pracy, zaangażowania oraz wsparcia najbliższych. Skutki alkoholizmu mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, społecznych i zawodowych, a nawet prowadzić do śmierci, dlatego nie należy go lekceważyć.

Zadzwoń
Dojazd